Meny

Rekruttering & Bemanning

Et talent kan komme i mange innpakninger,
og det er ikke alltid slik at kandidaten som ved førsteinntrykk virker som den beste, 
faktisk er det største talentet. Til dette trenger man et trent øye,
og nettopp dette er vår ekspertise.
Gjennom vår erfaring og nettverk, har vi opparbeidet oss en database
med over 10.000 kandidater, som for deg betyr en effektiv prosess med høy kvalitet. 
Vi annerkjenner at det i hektisk hverdag kan oppstå behov for bistand,
og vi hjelper gjerne til med hele eller deler av ansettelsesprosessen.
SØKE
Kravspesifikasjon utarbeides
Vi finner aktuelle kandidaterKVALIFISERE
Intervjuer holdes
Vi kvalitetssikrer kandidatenePRESENTERE
Vi velger aktuelle kandidater
Presentasjon til kundeVELGE
Kandidaten ansettes/leies
Jevnlig oppfølging

Rekruttering

Ansettelse av personell
Hjelp til hele/deler av prosessen
Fagkyndig kompetanse


Vi rekrutterer talenter!
Rekruttering via Talentjeger as innebærer at
deler av ansettelsesprosessen gjøres
av fagkyndige rekrutteringsrådgivere.
I et innledende møte bestemmes det
hvor stor del av prosessen vi skal ta,
og kravspesifikasjonen settes ut fra ditt behov.
For deg som skal ansette en ny og verdifull ressurs,
er vår kompetanse en stor fordel.
Vi gjennomfører screening, intervjuer
og kvalitetssikrer kandidatene,
før det endelige utvalget av
potensielle kandidater presenteres for deg.

Ta kontakt i dag for en hyggelig og uforpliktende prat rundt ditt rekrutteringsbehov!

E-mail     Telefon

Bemanning

Utleie av personell
Trygt og fleksibelt
Mindre administrasjon


Lei inn et talent!
Bemanning via Talentjeger as innebærer at
du og din bedrift leier inn en kandidat
i en avtalt tidsperiode.
Det kan være et prosjekt, vikariat,
midlertidig ansettelse eller
arbeidstopp om forårsaker
behovet for ekstra personell.
Fordelen med bemanning
er at det er trygt og fleksibelt,  
og ingen personaladministrasjon
for deg og din bedrift.
Slik sparer dere både tid og penger.

Ta kontakt i dag for en hyggelig og uforpliktende prat rundt ditt bemanningsbehov!

E-mail     Telefon